Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồ chơi – Công ty TNHH Innoflow vina