Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, nước” cho công trình: “Nhà máy sản xuất đồ chơi- Công ty TNHH Innoflow vina