GIỚI THIỆU CHUNG

 Kính thưa Quý khách hàng!     

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNT tự hào là một trong số ít đơn vị tư vấn đầu tư Dự án, tư vấn và môi giới Bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng, có quy mô và nhân sự ổn định, có năng lực tốt nhất để tư vấn đầu tư và phát triển các dự án công nghiệp nguồn vốn FDI tại Việt Nam.

 

TNT tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư.

 

Tiến hành thăm dò, khảo sát và nghiên cứu thị trường liên quan đến lĩnh vực mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư.

 

Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án: Qua các đối tác và bằng các quan hệ rộng rãi của mình, chúng tôi tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư. Sau khi nhà đầu tư quyết định đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư đàm phán với các đối tác, liên hệ, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chủ trương chấp thuận địa điểm thực hiện dự án, xin thuê đất, giao đất để thực hiện dự án cho nhà đầu tư;

 

Tư vấn cho nhà đầu tư về:

 

– Tính khả thi của dự án;

– Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh), đầu tư theo hợp đồng (hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…;

– Trình tự, thủ tục đầu tư dự án, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, xin thuê đất, xin giấy phép xây dựng…

– Các điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể;

– Các rủi ro có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường đối với dự án;

– Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào sản xuất, kinh doanh;

– Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

2. Tầm nhìn và sứ mệnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cơ cấu tổ chức

Đối tác

Là nhà thi công xây dựng và chủ đầu tư phát triển dự án Khu công nghiệp uy tín, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNT đã trở thành đối tác tin cậy của các công ty, ngân hàng, tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi luôn chào đón sự hợp tác, cam kết cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và thành công.