Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, nước” cho công trình: “Khối nhà văn phòng Green I Park