Thi công- lắp đặt điện nước Công trình Trường tiểu học Kim Đồng, Thành phố Thái Bình