Hướng dẫn quản trị website

Đăng nhập

Up Dự án

Vào sản phẩm -> Thêm mới

Tạo danh mục sản phẩm/ dự án

Vào sản phẩm  – danh mục – thêm danh mục

Tạo bài viết : 

Vào bài viết –  thêm mới

Tạo chuyên mục

Chỉnh sửa Header

Bạn tùy biến hầu hết nội dung ở đầu trang (Header): Logo, Menu, các nội dụng đặt trên header (banner, hotline)

a. Cấu trúc của header và cách tùy biến

Cấu trúc của Header gồm thường gồm 3 phần: Top Bar , Header Main và Header Bottom , tương ứng với 3 phần của header ở bên ngoài website như hình bên dưới:

Việc tùy biến Header hầu hết đều xử lý ở: Flatsome -> Theme Options -> Header

Chỉnh sửa Main Menu

Khi cần chỉnh sửa cấu trúc menu [ Trang, Chuyên mục, Bài viết , Dự Án(Danh mục sản phẩm) , link…], bạn truy cập Giao diện -> Menu -> để chỉnh

b. Tùy biến Header menu trên Mobile

Bạn có thể tùy biến vị trí menu xuất hiện trên mobile, tùy biến menu hiển thị những gì,… bằng cách truy cập Flatsome -> Theme Options -> Header -> Header Mobile

Chỉnh sửa trang chủ

Để tiến hành chỉnh sửa trang chủ, bạn truy cập vào trang chủ của website, rồi chọn Sửa trang -> Edit with UX Builder

Lúc này, trình chỉnh sửa trang UX builder sẽ thể hiện trang chủ của bạn ở chế độ chỉnh sửa (Hình bên dưới). Bạn sẽ thấy các khối nội dung của trang chủ sẽ thể hiện ở bên trái, bạn muốn sửa ở đâu thì chọn vào nút mũi tên hoặc bánh răng để chuyển sang chế độ sửa.

Giả sử trong trường hợp này, bạn muốn thay các hình ảnh của Slider bạn chọn tới khối Slider -> rồi Image cần sửa -> Chọn Options

  • Hoàn thành chỉnh sửa: Apply => Update

Chỉnh sửa Footer

Nội dung chân trang

Bạn có thể thấy khối này ở trong trang quản trị ở trang chủ => rê chuột vào nội dung của Footer, sẽ thấy 1 menu hiện lên (Edit Block: Footer), bạn click vào Edit with UX Builder

Lúc này, trình chỉnh sửa trang UX builder sẽ thể hiện trang chủ của bạn ở chế độ chỉnh sửa . Bạn sẽ thấy các khối nội dung của Footer sẽ thể hiện ở bên trái, bạn muốn sửa ở đâu thì chọn vào nút mũi tên hoặc bánh răng để chuyển sang chế độ sửa.

Sửa thông tin bản quyền

Là phần nội dung cuối cùng của trang (Thiết kế bởi, bản quyền của…). Bạn truy cập Flatsome -> Theme Options -> Footer -> Kéo xuống mục Absolute Footer

Chỉnh sửa các trang : Giới thiệu / Lĩnh vực hoạt động / Thư viện / Tuyển dụng / Liên hệ

[ Tương tự như khi bạn sửa trang chủ ]: Để tiến hành chỉnh sửa các trang này , truy cập vào trang cần sửa của website, rồi chọn Sửa trang -> Edit with UX Builder

Lúc này, trình chỉnh sửa trang UX builder sẽ thể hiện trang của bạn ở chế độ chỉnh sửa (Ví dụ minh họa hình bên dưới). Bạn sẽ thấy các khối nội dung của trang cần sửa sẽ thể hiện ở bên trái, bạn muốn sửa ở đâu thì rê chuột vào khối nội dung cần sửa ở cột bên phải chọn vào nút bánh răng để chuyển sang chế độ sửa .

Liên hệ hỗ trợ
Sdt/zalo: 0965275586